Een merkbaar verschil.

Privacy beleid en bewerking van gegevens

Budgetservice.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Budgetservice.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, of anderszins contact heeft met Budgetservice.nl, legt Budgetservice.nl gegevens vast. Budgetservice.nl gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst, het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Budgetservice.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten en activiteiten. Hierbij tracht Budgetservice.nl rekening te houden met uw voorkeuren.

Cookies
Op de website van Budgetservice.nl worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geselecteerde gegevens. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Budgetservice.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Budgetservice.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.